eega plus

EEGA Plus maakt je samen met een werkgever en werknemer deelgenoot van mooie resultaten van plaatsing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Soms zijn werknemers het best op hun plaats in een grote organisatie waar taken en functies duidelijk en gestructureerd zijn. Bij anderen komen hun talenten beter tot hun recht in een kleine organisatie waarbij bijvoorbeeld een appél wordt gedaan op eigen initiatief. Kortom het is van doorslaggevend belang dat iemand op een passende plek aan de slag kan, dan kan er ook sprake zijn van een duurzame werkplek. In deze expeditie vertellen Roel van de Vecht en Evelien van Happy Tosti hun ervaringen.