Sietze Henstra, directeur EEGA Groep over de Themadag

Ook voor ons, EEGA Groep, staat 2020 voor een groot deel in het teken van corona. Woorden als thuiswerken, social distance en desinfectiemiddel maken ook bij ons nu deel uit van onze dagelijkse vocabulaire. Natuurlijk hebben ook wij moeten zoeken naar een andere manier om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren. En natuurlijk hebben we eraan gedacht om dit jaar onze EEGA Themadag over te slaan. Gezondheid gaat immers voor alles.

Toch hebben we besloten om de EEGA Themadag door te laten gaan. Natuurlijk zonder concessies te doen aan de voorgeschreven corona-richtlijnen. Dit jaar op een andere manier dan anders dus.

We hebben gekozen voor een mooie mix voor fysieke en online bezoekers. Gelukkig bieden hedendaagse digitale middelen daarvoor alle mogelijkheden en bieden we een mooi en interessant programma. Een programma waarmee we, net als eerdere jaren, iets achter willen laten. Graag maken we sámen met bedrijven en betrokkenen impact, Social Impact om precies te zijn!

Ik ben blij dat onze vaste EEGA Themadag-voorzitter Sabine Uitslag weer van de partij is en trots dat Jan Willem de Graaf, Lector Brain and Technology aan Saxion Hogeschool Deventer dit jaar de dag aftrapt.

Samen met een aantal interessante workshops en een afsluiting met heerlijke hapjes, een drankje en een fantastisch optreden van cabaretier Fabian Franciscus kan het niet anders dan weer een mooie dag worden.

Sietze Henstra

 

Social Impact Mangement – SIM©

Arjan Middelkoop (Social Impact manager EEGA Groep) “We zien dat er veel mensen op dit moment thuis (komen te) zitten; werklozen, arbeidsongeschikten, bijstandsgerechtigden, mensen die niet uitkeringsgerechtigd zijn en jongeren die om wat voor reden dan ook uitgevallen zijn op het reguliere onderwijs of het arbeidsproces. Probleemgevallen? Kostenpost? Welnee, veel potentie en talent! Mensen afschrijven voor de arbeidsmarkt is niet meer van deze tijd. Met een beetje creativiteit, enthousiasme en veel passie helpen we werkgevers innoveren terwijl mensen zich tegelijkertijd ontwikkelen en meedoen in de samenleving.”

SIM© is een programma dat ontwikkeld wordt door EEGA Groep gericht op het creëren van werkgeverschap of ondernemen met een maatschappelijk positief effect, dat een directe relatie heeft met inzet en deelname van mensen voor wie niet of nauwelijks plaats is op de arbeidsmarkt. Voor EEGA Groep is de positieve impact altijd primair gericht op het verbinden van mensen aan vormen van arbeid (betaald werk, leren en werken, duurzaam inzetbaarheid).

Social Impact Programma op hoofdlijnen:

  • De bekende vorm: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen  (Planet, People, Profit) vanuit People dimensie versterken bij bedrijven/instellingen
  • SROI verder door ontwikkelen met opdrachtgevers vanuit de overheid en opdracht nemende partijen voor de overheid, met als resultaat dat er een vitalere opdrachtgever/opdrachtnemer relatie ontwikkeld kan worden met meer kansen voor doelgroep en werkgever
  • Sociaal ondernemen bevorderen in organisaties en dit sociaal ondernemen concreet vertalen naar de kernactiviteiten van de organisatie

TERUGBLIK

ONZE PARTNERS